----   Tworzymy Domową Atmosferę   ----
 
ZARYSY - pracownia architektury wnętrz, miejsce w którym kreatywność uzupełnia odwaga w projektowaniu. Chcemy rozwijać świadomość i wrażliwość na design, stale szukamy nowych inspiracji i rozwiązań tak, by nasze projekty były charakterystyczne, niepowtarzalne i zaskakujące. Jednocześnie wiemy, że nawet najbardziej nowoczesne wnętrze powinno pozostać "domem". W każdy projekt wkładamy serce i zaangażowanie, tak by zaprojektowana przez nas przestrzeń była przytulna i osobista, ale za każdym razem również jedyna w swoim rodzaju.
Z tego powodu rocznie podejmujemy się zaledwie kilku projektów, na których skupia się cała nasza uwaga. Rzemieślniczy charakter pracowni pozwala na nieszablonowy proces twórczy daleki od utartych schematów.
Jan Sekuła - Architekt, serce i rozum pracowni ZARYSY. Wybuchowa mieszanka praktycznego podejścia z zamiłowaniem do detali i tego co piękne. Dzięki niemu każdy z projektów pełen jest efektownych niebanalnych rozwiązań i charakteru. Jego poczucie estetyki zdecydowanie leży gdzieś pomiędzy Bergen a Sztokholmem, skąd pochodzą nie tylko jego inspiracje, ale też dwa koty Norweskie, które dosłownie i w przenośni wchodzą mu na głowę :)ZARYSY - an interior design studio, a place where creativity is complemented by courage in design. We want to develop awareness and sensitivity to design, we are constantly looking for new inspirations and solutions so that our projects are characteristic, unique and surprising. At the same time, we know that even the most modern interior should remain "home". We put our heart and commitment into each project, so that the space we design is cozy and personal, but also one of a kind each time.
For this reason, we undertake only a few projects each year, on which all our attention is focused. The craftsmanship of the studio allows for an unconventional creative process far from the usual patterns.
Jan Sekuła - Architect, heart and mind of the ZARYSY studio. He’s an explosive mixture of a practical approach with a love of detail and beauty. Thanks to it, each of the projects is full of spectacular original solutions and character. His sense of aesthetics definitely lies somewhere between Bergen and Stockholm, where not only his inspirations come from, but also two Norwegian cats, which literally and figuratively come on his head :)