Mr. Sottsass

“Sottsass, Ettore - wybitny włoski architekt i projektant XX wieku, przyjął innowacyjne podejście do projektowania, charakteryzujące się odważnymi kolorami i niekonwencjonalnymi formami. Urodzony w Austrii w 1917 roku, zdobył uznanie za różnorodny wkład w architekturę, projektowanie przemysłowe i technologię. Sottsass kwestionował normy projektowe poprzez eksperymentalne współprace w latach 60., m.i. współtworząc wpływową maszynę do pisania Valentine w 1969 roku. W 1980 roku założył grupę Memphis, znaną z radykalnych i ekstrawaganckich projektów, które przeciwstawiały się tradycyjnej estetyce. Opuściwszy grupę Memphis w 1985 roku, Sottsass założył Sottsass Associati, firmę projektową która wywarła znaczący wpływ na filozofię designu dużych firm jak Apple i Esprit, co można zawdzięczyć jego unikalnej i kulturowo ukierunkowanej filozofii projektowej. Dziedzictwo Sottsassa trwa jako siła transformująca światowy design.”
Przywitajcie się z Panem Sottsassem! ;)

“Sottsass Ettore - a prominent 20th-century Italian architect and designer, adopted an innovative design approach marked by bold colors and unconventional forms. Born in Austria in 1917, he gained recognition for his diverse contributions to architecture, furniture, and technology. Sottsass challenged design norms through experimental collaborations in the 1960s, co-creating the influential Valentine typewriter in 1969. In 1980, he founded the Memphis Group, known for its radical and flamboyant designs that defied traditional aesthetics. Departing from the Memphis Group in 1985, Sottsass established Sottsass Associati, a design consultancy, continuing to influence major companies like Apple and Esprit with his unique and culturally guided design philosophy. Sottsass's legacy endures as a transformative force in global design.”
Say hello to Mr. Sottsass! ;)
Rzut/plan:


Back to Top