Mr. Yobitsugi

Kintsugi (jap. 金継ぎ; dosł. łączenie złotem),  także yobitsugi, gdy podobnie ukształtowany, ale nie pasujący fragment jest używany do zastąpienia brakującego elementu z oryginalnego naczynia, tworząc efekt patchworku − japońska technika i sztuka naprawy potłuczonych lub wyszczerbionych wyrobów ceramicznych, polegająca na łączeniu elementów wyrobu laką z dodatkiem sproszkowanych metali szlachetnych, takich jak: złoto, srebro lub platyna." - wikipedia, A.D. 2023.
W przypadku Pana Yobitsugi spoiwem z metalami szlachetnymi, w mojej nieskończonej skromności, jestem Ja. Elementami patchworku są tutaj style architektoniczne z których czerpałem aby zbudować coś wyjątkowego, doskonale wpisującego się w kontekst domu, który mi powierzono, ekscytującego i przytulnego. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać sporym wyzwaniem, to dzięki wykorzystaniu bogatego dziedzictwa architektonicznego udało się to całkiem zgrabnie zrealizować. 
Wnętrze jest miksem architektury mid-century modern, minimalizmu i stylu Michigan. Proste na pierwszy rzut oka bryły tworzą harmonicznie minimalistyczną przestrzeń. Ich detale, nawiązujące do stylu polowy XX wieku, dodają im charakteru zróżnicowanymi fakturami, lekkości delikatnymi liniami i zdobieniami a finalnie takżę przytulności blendowaniem różnych wykończeń drewna. Plamy wyrazistego koloru, dopełniają układanki podkreślając nawiązania do prac drogiego Pana Sottsassa.
Budowa i wielowymiarowość przestrzeni w domu pozwoliła na żonglowanie wszystkimi możliwymi rozwiązaniami wnętrzarskimi. Od wysokiego na dwie kondygnacje salonu z kryjącą bibliotekę antresolą, poprzez poddasze gdzie pomieszczenia dosłownie lawirują pomiędzy skosami dachu, aż po relaksującą niczym islandzkie SPA piwnicę. Każde z tych przestrzeni rządzi się zupełnie innymi prawami, od funkcji, aż po formę. Dlatego tak dużym wyzwaniem było połączyć je wszystkie w jedną stylistyczną, przytulną, ale też ekscytującą całość.

Kintsugi (Japanese: 金継ぎ; literally 'joining with gold'), also known as yobitsugi when a similarly shaped but mismatched fragment is used to replace a missing part of the original vessel, creating a patchwork effect − a Japanese technique and art of repairing broken or chipped ceramic products. It involves connecting the elements of the product with lacquer mixed with powdered precious metals such as gold, silver, or platinum." - Wikipedia, A.D. 2023.
In the case of Mr. Yobitsugi, the bonding agent with precious metals, in my infinite modesty, is me. The elements of the patchwork here are architectural styles from which I drew to build something unique, perfectly fitting into the context of the home entrusted to me, exciting and cozy. Although at first glance this may seem like a significant challenge, it has been quite smoothly achieved thanks to the use of a rich architectural heritage.
The interior is a mix of mid-century modern architecture, minimalism, and Michigan style. Simple, visually appealing forms create a harmoniously minimalist space. Their details, reminiscent of mid-20th-century style, add character with diverse textures, delicacy in lines and decorations, and ultimately, coziness by blending different wood finishes. Bold splashes of color complement the arrangements, emphasizing references to the works of the esteemed Mr. Sottsass.
The construction and multidimensionality of the space in the house allowed juggling with all possible interior solutions. From the two-story living room with a loft hiding a library, through the attic where rooms literally navigate between the slopes of the roof, to the relaxing basement reminiscent of an Icelandic spa. Each of these spaces is governed by completely different rules, from function to form. Therefore, the challenge was significant in bringing them all together into one stylistic, cozy, but also exciting whole.Rzuty/plans:
      


Back to Top