Boroteka
Jest do wyjątkowy projekt z dwóch względów - po pierwsze domek powstał dzięki niezwykłym umiejętnościom, zaangażowaniu i ogromnej sile woli inwestora. Można nawet powiedzieć, że jest to projekt w stylu zrób to sam. Zainspirowany "domkiem Baby Jagi", został rozrysowany, zamówiony i pewnym stopniu wykonany rękami swojego stwórcy. Po drugie wnętrze domku powstało także w niezwykły i nieszablonowy sposób, bez wizualizacji, bez projektu - zostało przeniesione wprost z wyobraźni do rzeczywistości.
Drewniana architektura ma swój unikatowy "vibe", jest bardzo ciepła i przytulna, jednak wiążą się z nią także wyzwania - ilość otaczającego nas drewna może być przytłaczająca. Aby tego uniknąć drewno we wnętrzu zostało odpowiednio zaimpregnowane, ze starannie dobranym kolorem, a dzięki temu stało się pięknym tłem dla elementów nadających wnętrzu charakter. W przypadku Boroteki zarówno budulec, jak i bardzo minimalistyczna architektura wnętrza pozwalają na dosyć swobodną zabawę formami i kolorami. Główną atrakcją, a nawet motywem przewodnim jest bryła schodów w charakterystycznym kolorze brudnego różu. Barwa pięknie kontrastuje z otaczającym ją drewnem, a nowoczesna forma schodów przełamuje klasyczny klimat drewnianej chaty.  Podobnie jest z zagłówkiem w sypialni - delikatny odcień bordo współgra z kolorem schodów i drewna, jednocześnie widocznie odcinając i podkreślając przestrzeń do spania. Dodatki takie jak obraz inspirowany twórczością Ines Longevial i piękny różowo brązowy dywan w klimacie boho zgrabnie dopełniają kompozycji.
Nie można zapomnieć o największej ozdobie wnetrza którą jest piękny sosnowy las rozciągający się za panoramicznymi oknami. Tak na prawdę cała reszta jest tylko jego uzupełnieniem. Chatka ma pomóc zsynchronizować się z naturą, odpocząć od męczącego miasta i odciąć się od zatłoczonej codzienności. Także koniec końców nie jest ważne jaką piękną i niesamowitą stworzymy architekturę, bez towarzystwa natury byłaby ona niczym ;)
It is a unique project for two reasons - firstly, the house was created thanks to the extraordinary skills, commitment and great willpower of the investor. You can even say that it is a DIY project. Inspired by the "Baba Yaga" house, it was drawn, ordered and to some extent made by the hands of its creator. Secondly, the interior of the house was also created in an unusual and unconventional way, without renderings, without plans - it was transferred straight from imagination to reality.
Wooden architecture has its own unique "vibe", it is very warm and cozy, but it also comes with challenges - the amount of wood around us can be overwhelming. To avoid this, the wood in the interior has been properly impregnated, with a carefully selected color. Thanks to this the wood has become a beautiful background for the elements that give the interior a unique character. In the case of Borotka, both the building material and the very minimalist architecture of the interior allow for quite free play with forms and colors. The main attraction, and even the leitmotiv, is the staircase in the characteristic color of coral pink. The color contrasts beautifully with the surrounding wood, and the modern form of the stairs breaks the classic atmosphere of a wooden cottage. The same applies to the headboard in the bedroom - a delicate shade of burgundy harmonizes with the color of the stairs and wood, while visibly separating and emphasizing the sleeping space. Accessories such as a painting inspired by the work of Ines Longevial and a beautiful pink-brown carpet in a boho style neatly complement the composition.
We can't forget about the greatest decoration of all - a beautiful pine forest stretching behind the panoramic windows. In fact, all the rest is just its complement. The cottage purpose is to help you synchronize with nature, take a break from the tiring city and cut yourself off from the crowded everyday life. In the end it doesn't matter what beautiful and amazing architecture we create, without the company of nature it would be worth nothing ;)

Back to Top